Święto odzyskanej miłości

o sakramencie pokuty i pojednania z ks. Markiem Dziewieckim, psychologiem, krajowym duszpasterzem powołań, rozmawia Dorota Mazur.   W wielu krajach Europy Zachodniej zanika świadomość znaczenia sakramentu spowiedzi… Problem jest chyba o wiele głębszy. Otóż zanika przede wszystkim realistyczne spojrzenie człowieka na samego siebie. Coraz więcej ludzi ulega naiwnej ideologii ponowoczesności, według której każdy z nas jest...

Zadośćuczynienie

To ostatni warunek spowiedzi świętej, który wieńczy dzieło sakramentu pojednania. Komu mamy zadośćuczynić? Bogu i ludziom. Przede wszystkim Bogu, bo Jego najbardziej dotknął nasz grzech. Zadośćuczynienie nazywamy też pokutą. Jest to modlitwa, uczynek, który zadał nam spowiednik w konfesjonale. Niestety, zwykle poprzestajemy na odmówieniu pokuty. Odmawiamy ją szybko, pospiesznie, a nieraz o niej zapominamy. Tymczasem pokuta...

Wyznanie grzechów

Wyznanie grzechów może nastąpić dopiero po spełnieniu trzech pierwszych warunków dobrej spowiedzi: rachunku sumienia, żalu za grzechy i postanowienia poprawy. Dlatego nie można przychodzić do kościoła dopiero w ostatniej chwili, „łapać” spowiednika, dopóki siedzi w konfesjonale. Najlepiej zacząć rachunek sumienia już w domu. Dłuższa modlitwa, cisza, spokój to najlepszy klimat przygotowujący do spowiedzi. A potem w kościele spojrzenie...

Żal za grzechy

Najważniejszym warunkiem dobrej spowiedzi jest żal za grzechy. Istota grzechu leży w odwróceniu się od Boga, w żywieniu pogardy dla Jego miłości. Choć znamy wolę Bożą, nie chcemy jej wypełniać. Każdy grzech jest echem buntu pierwszych aniołów, zwłaszcza ich przywódcy Lucyfera: „Nie będę służył”. Wtedy wygasła miłość między Bogiem a stworzeniem. Powrót do Boga musi się odbyć na tej samej drodze, tylko w odwrotnym kierunku – były...

Rachunek sumienia

Podczas spowiedzi dokonuje się prawdziwe zmartwychwstanie duszy: kamień grobowy grzechu zostaje odwalony Bożą mocą, dusza uwalnia się z jarzma szatana, łaska uświęcająca, czyli życie Boże, wraca do duszy. Słońce i światło z nieba oświeca i ogrzewa na nowo duszę, do której wstępuje radość, jakiej świat dać nie może. To jest prawdziwy cud podobny do cudu zmartwychwstania Chrystusa. Aby go jednak doświadczyć, trzeba spełnić pięć warunków...