Przyjaciele Boga-Człowieka
Maj04

Przyjaciele Boga-Człowieka

W ewangeliach można jednak znaleźć takie fragmenty, zdania, w których ma się wrażenie bezpośredniego kontaktu z Osobą. Są to teksty, w których czytanie staje się formą niemal bezpośredniej komunikacji z Bogiem-Człowiekiem, w których Jezus – jakby na osobności – tłumaczy swoim uczniom tajemnice zarezerwowane jedynie dla przyjaciół.

Wspólnota ma wartość
Lis20

Wspólnota ma wartość

Jeśli mamy trudności z docenieniem wspólnoty, to prawdopodobnie nie doceniamy też życia rodzinnego. Zabawa z dzieckiem, rozmowa z żoną, wspólne świętowanie także nie przynoszą biznesowych korzyści. Dają za to coś cenniejszego – budują rodzinę, pielęgnują więzi, wychowują.

Jesteś drogi w oczach moich

„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!” – mówi Bóg do człowieka (Iz 43,1). „Nazwałem was przyjaciółmi” – potwierdza Jezus (J 15,15b). Co słyszy ten sam człowiek od otaczających go ludzi? Z reguły opinie są podzielone według klucza przydatności. Jedni chcą mieć wpływowych przyjaciół, by samemu coś zyskać. Innym zależy na przyjaciołach, którzy w jakiś sposób ich dowartościowują i sprawiają, że poczują się...