Nauczyciel patriotyzmu
Lis21

Nauczyciel patriotyzmu

Wielu znawców pontyfikatu św. Jana Pawła II podkreśla, że był on papieżem najbardziej związanym ze swym narodem, Polską, i właśnie dlatego w największym stopniu wpłynął na zmianę historii nie tylko swej ojczyzny, ale i świata.

Poświęcenie – odpowiedzią miłości
Paź23

Poświęcenie – odpowiedzią miłości

W 1999 roku przeżywaliśmy stulecie poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu przez papieża Leona XIII. W tym czasie ojciec święty Jan Paweł II odbywał pielgrzymkę do ojczyzny i w jej trakcie odwoływał się w różnych miejscach do tego historycznego wydarzenia.

Bierzmowanie dziejów
Sie30

Bierzmowanie dziejów

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski okazała się wielkim tchnieniem Ducha Świętego w społeczeństwo, trwające w kilkudziesięcioletnim letargu komunistycznego uśpienia. Była przełomem i przebudzeniem ku wolności.

Uwierzyć i zwyciężyć

„Gdy ludy i ludzie sami sobie tworzyli bogów, przyszedł Ten, który Jest. Wszedł w dzieje człowieka i odsłonił mu Tajemnicę zakrytą od założenia świata”. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski Tę tajemnicę Bóg odsłonił Abrahamowi na wzgórzu Moria. Tam przez trzy dni Abraham, idąc za głosem Boga, przeżywał grozę złożenia ofiary ze swego syna. Bojąc się swojej i Izaaka rozpaczy, powiedział: „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój” (Rdz...

Realizacja Bożego losu

„Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego.”. Z homilii Mszy pontyfikalnej Jana Pawła II w dniu 22 października 1978 roku manipulacja...