Pontyfikat – różne spojrzenia
Maj05

Pontyfikat – różne spojrzenia

Informację o decyzji Benedykta XVI otrzymałem po wyjściu z kościoła św. Piotra Apostoła w Jerozolimie. Pierwszą reakcją na tę wiadomość było niedowierzanie. Po jej potwierdzeniu naszą odpowiedzią była modlitwa przy figurze św. Piotra. Prosiliśmy, byśmy umieli przyjąć tę decyzję na płaszczyźnie wiary i potrafili być zawsze solidarni z Ojcem Świętym.

Idźmy pod prąd… codziennie
Mar18

Idźmy pod prąd… codziennie

Słowa św. Pawła zawierają wyraźną przestrogę: „Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej (…). Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,1-2). W rzeczywistości, zgodnie z chrześcijańską wizją życia, każdy czas powinien być upragniony i każdy dzień dniem zbawienia, ale liturgia Kościoła w szczególny sposób odnosi te słowa do okresu Wielkiego Postu.

Pokochać, by nim żyć
Sty20

Pokochać, by nim żyć

Zagłębiając się w to, co mówią Ewangelie, zauważamy, że szczególny charakter człowieczeństwa Jezusa ujawnia się w pełni w odniesieniu do słowa Bożego. Urzeczywistnia On bowiem w swoim doskonałym człowieczeństwie wolę Ojca w każdym momencie; Jezus słyszy Jego głos i jest Mu bezgranicznie posłuszny (…).