Inicjatywy wielkopostne

 

Wielki Post to czas nawracania naszych serc i pokuty za wyrządzone zło. Podczas czterdziestu dni poprzedzających tę największą Noc podejmowanych jest wiele inicjatyw umożliwiających nam wypełnienie postanowień wielkopostnych.

Bank Wielkopostny

Jedną z propozycji na Wielki Post, umożliwiającą aktywne przeżycie tego czasu, jest Bank Wielkopostny, który powstał z inicjatywy archidiecezji lubelskiej i Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”. Główną ideą akcji jest ofiarowanie swoich postanowień wielkopostnych w intencjach zgłoszonych do banku. Ta szczególna wymiana dóbr duchowych jest budowaniem więzi opartej na miłości cierpiącego Chrystusa.

W Banku Wielkopostnym kapitał stanowią zadeklarowane ofiary, modlitwy i wyrzeczenia, jakich udziałowcy banku podejmują się na czas Wielkiego Postu. Z duchowego dobra tych postanowień korzystają z kolei ci, którzy zaciągają w banku kredyt miłości, zgłaszając prośby o modlitwę w intencjach dotyczących ich problemów i trudnych spraw. Lokatą w banku może być np. pomoc starszym i chorym osobom lub powstrzymanie się od picia alkoholu czy palenia papierosów. Bank Wielkopostny ma uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka, ukazać sens i znaczenie wyrzeczenia oraz moc modlitwy, a także wzbudzić poczucie solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia.

Do akcji mogą przystąpić wszystkie osoby, które chcą zrobić coś dobrego dla innych i aktywnie przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Muszą one założyć własny oddział Banku Wielkopostnego i zgłosić go w Centrali Głównej Banku, którą prowadzi Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo”.

Zadaniami każdego z oddziałów Banku Wielkopostnego są trzy filary: jałmużna (prace i działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia, np. konkretnej rodziny, osób starszych, ubogich), post (propagowanie go, post w intencjach zgłaszanych do banku) i modlitwa (w intencjach zgłaszanych do banku). Każdy oddział pełni rolę swoistego pośrednika pomiędzy osobami potrzebującymi wsparcia a ofiarowującymi pomoc. Celem podstawowym akcji jest dążenie do zaspokojenia każdej potrzeby.

Lokatą w Banku Wielkopostnym mogą być zarówno postanowienia jednorazowe, trwające krótko (lokaty krótkoterminowe), jak i dłuższe, dotyczące całego Wielkiego Postu (lokaty długoterminowe). Im więcej wysiłku i trudu będzie wymagała taka lokata wielkopostna, tym większą będzie miała wartość. Należy jednak pamiętać, że nawet najmniejsza ulokowana w banku ofiara stanie się pomocą dla innych ludzi.

pomoc duchowa

Wielki Post jest okresem, w którym częściej myślimy o osobach samotnych. Pod wpływem natchnienia Ducha Świętego została stworzona przestrzeń dla ludzi, którzy szukają rozmowy (pomocduchowa.blogspot.com). Pomysł ten zrodził się w umyśle Pauliny Kłosowskiej, studentki pracy socjalnej, zaangażowanej w życie Kościoła i wolontariat. Paulina tak wspomina początki tej akcji: „Wszystko zaczęło się od moich dość osobistych przeżyć, kiedy w moim życiu działo się bardzo źle. Wolałam wygadać się komuś obcemu w Internecie, kto mnie nie zna i nigdy nie pozna, jednak bardzo trudno było kogoś znaleźć. Dzięki Bogu niemal w ostatniej chwili pojawiły się osoby, które otworzyły się na pisanie ze mną i dzięki którym wyszłam z bagna”.

Po roku od tych wydarzeń w głowie Pauliny zaczęły krążyć myśli, by m.in. dla takich zamkniętych ludzi jak ona stworzyć kiedyś przestrzeń, gdzie będą mogli porozmawiać, wygadać się, a może nawet uzyskać pomoc. „Modliłam się i czułam, że jest w tym coś Bożego. Szukałam ludzi, którzy mogliby objąć dyżury, tak żeby codziennie ktoś mógł czuwać przez jakieś 2-3 godziny wieczorem” – podkreśla moja rozmówczyni. I stało się. Pierwszy dyżur na Gadu-Gadu odbył się 20 lutego 2012 roku. Już wtedy napisało kilka osób. „Wówczas nie miałam jeszcze pojęcia, że urośnie to do takich rozmiarów jak dziś. Dla mnie jest to najlepszy dowód na to, że Bóg macza w tym swoje palce” – podsumowuje Paulina.

Obecnie w skład dyżurujących wchodzą osoby duchowne i świeckie, z różnymi doświadczeniami, z różnych środowisk, w różnym wieku i z różnych miejscowości. Codziennie wieczorem na Gadu-Gadu oraz w wybrane dni na Skypie czuwa ktoś, z kim można porozmawiać. Możliwe jest także wysłanie e-maila, na którego zawsze otrzymamy odpowiedź.

profeto.pl

Innym bardzo ciekawym i nietuzinkowym pomysłem na przeżycie czasu oczekiwania na Boże Narodzenie były adwentowe rekolekcje internetowe zorganizowane przez portal profeto.pl pod hasłem „360 sekund przy studni”. Na nowym, sercańskim portalu ewangelizacyjnym wygłosili je ks. Michał Olszewski SCJ i ks. Radosław Warenda SCJ.

„Na tegoroczny Wielki Post także przygotowujemy rekolekcje z tej serii” – mówi ks. Michał, redaktor naczelny profeto.pl. „W tygodniu będzie można wysłuchać dwóch nauk rekolekcyjnych trwających właśnie około 360 sekund. Warto wziąć w nich udział”.

„Gazeta Wielkopostna – Niecodziennik”

Kolejną z ciekawych inicjatyw wielkopostnych stał się pomysł dziennikarzy portalu duchowy.pl, którzy podjęli się redagowania i kolportowania w Środę Popielcową ubiegłego roku w stołecznych środkach komunikacji miejskiej gazety „Niecodziennik”. Pasażerowie czytali ją zamiast lub oprócz rozdawanych zwykle bezpłatnych gazet.

Ideą rozpowszechniania tego czasopisma było udzielenie czytelnikom kilku wskazówek, jak mądrze przeżyć Wielki Post, oraz zaproszenie ich do chwili refleksji nad własnym życiem i poszukania odpowiedzi na pytania: Kim jest dla mnie Bóg? Jaki jest sens mojego życia? Dlaczego zdarza mi się cierpieć i jak mam się zachować wobec tego cierpienia?

W numerze z 2012 roku można było znaleźć m.in. rozmowy z Andrzejem Blikle o tym, czy warto pościć, i przedsiębiorcą Dariuszem Żukiem o jałmużnie wielkopostnej oraz wywiady z dziennikarzem Krzysztofem Ziemcem o wielkopostnym „samooczyszczeniu” i dr. Kazimierzem Szałatą, prezesem Fundacji Polskiej Raoula Follereau i filozofem, na temat doświadczenia największego z możliwych cierpień – utraty dziecka. „Niecodziennik” pojawił się w nakładzie 100 000 egzemplarzy. Wydawca, czyli Fundacja „Być Bardziej”, nie poprzestał jednak na jednorazowej akcji. Postanowił w ramach ewangelizacji poprzez media wydać następne numery gazety – do tej pory ukazały się cztery. Kolejny zaplanowano na Środę Popielcową 13 lutego 2013 roku.

Bardzo cieszy fakt, że podejmowane są takie inicjatywy, ponieważ wielu z nas może dzięki nim o wiele lepiej przeżyć czas Wielkiego Postu. I oby nie zabrakło w tym oraz kolejnych okresach przygotowujących do Wielkiejnocy takich Bożych pomysłów.

Dorota Mazur

Author: Dorota Mazur

Teolog, dziennikarz i historyk Kościoła, a obecnie doktorantka z zakresu biblistyki UPJPII. Największą jej pasją jest muzyka. Autorka ponad 300 artykułów m.in. na łamach dwumiesięcznika „Czas Serca”. Związana niegdyś z Ruchem Światło-Życie, a w czasach studiów z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim „Beczka”. Stypendystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, współzałożycielka Stowarzyszenia Absolwentów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia „Dzieło”.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.