Przywrócić duszę ludzkiej miłości…
Lip20

Przywrócić duszę ludzkiej miłości…

Do chrześcijan należy troska o właściwą kondycję ludzkiego serca i nawiązywanie w tym celu łączności z sercem Boga. Miłość głoszona i praktykowana przez wyznawców Chrystusa winna mieć czytelne zakorzenienie. To z Niego nabywamy zdolności kochania i mozolnego odnawiania jej w sobie.

Oddać ostatnią koszulę
Lip18

Oddać ostatnią koszulę

Wiesz, to zadziwiające, że ludzie, którzy najbardziej potrzebują pomocy, tak naprawdę nie mają wielkich wymagań i oczekiwań. Oni się cieszą z małych rzeczy. Mogą dostać parę drobiazgów, a w momencie obdarowania cieszą się tak, jakby dostali coś o naprawdę wielkiej wartości. To zdumiewa.

Jezus uczy miłosierdzia
Lip13

Jezus uczy miłosierdzia

Najwięcej uwagi Jezus poświęca ludziom chorym, ułomnym, kalekim. Większość dokonywanych przez Niego cudów to uzdrowienia. Nic też dziwnego, że Jezus nie musiał odwiedzać chorych, ale to oni ciągnęli do niego ze wszystkich stron, o własnych siłach albo przynoszeni przez bliskich. A spotkanie z Jezusem owocowało uzdrowieniem zawsze, gdy było połączone z wiarą.

Zadbaj o siebie
Lip11

Zadbaj o siebie

W dbałości o siebie ważne jest całościowe spojrzenie na siebie i własne życie. Naszą osobę tworzy przecież ciało, psychika i dusza. Nasze życie to różne sfery wzajemnie przeplatające się, życiowe role, powołanie. Warto poświęcić swoją uwagę każdej z nich. Codziennie dbamy o własne ciała, często zaś zostawiamy nasze wewnętrzne rozterki i zmagania samym sobie.

Rewolucjonistka serc
Lip06

Rewolucjonistka serc

Wszystko zaczęło się od buntu wobec otaczającej rzeczywistości i ośmiostronicowej gazety sprzedawanej za symbolicznego jednego pensa – „tak taniej, że każdy może sobie na nią pozwolić”.

Wyznaczył i wysłał innych siedemdziesięciu dwóch…
Lip04

Wyznaczył i wysłał innych siedemdziesięciu dwóch…

Inaczej niż apostołów, którzy nie zostali posłani do pogan, ale do owiec, które poginęły z domu Izraela (por. Mt 10,5-6), „innych siedemdziesięciu dwóch uczniów” posyła Jezus do wszystkich narodów, do całej ludzkości, z którą zawarł przymierze po zakończeniu Potopu (por. Rdz 9,1-17).

Podróżnych w dom przyjąć
Lip03

Podróżnych w dom przyjąć

Ojciec Dehon pytany, jak przyjmował swoich duchowych synów, odpowiadał także pytaniem: „A jak ojciec może przyjąć swoich synów? Zawsze z radością i miłością!”. Dlatego często byli zapraszani do stołu i wspólnie spożywali skromny posiłek. Przenosili oni także różne wiadomości o sytuacji innych domów zgromadzenia w Belgi i Francji.

Dzielić się chlebem i sercem
Cze29

Dzielić się chlebem i sercem

Czas wakacji i urlopów skłania bardziej do myślenia o wypoczynku, dystansie od obowiązków, pracy, codziennych zmagań. I dobrze, że taki czas jest, bo zarówno psychika, jak i ciało potrzebują uspokojenia i wytchnienia. Jest jednak sfera naszego życia, w której nie ma urlopów ani przerw: to nasze życie religijne, relacje z Bogiem, ale też świadectwo chrześcijańskiego życia.

audycja: Miłosierdzie nad Bugiem
Cze24

audycja: Miłosierdzie nad Bugiem

Święty Alojzy Orione mówił do swoich współbraci: „Nie patrzcie na narodowość, na wyznanie. Przyjmijcie każdego, kto potrzebuje pomocy”. Mój dzisiejszy Gość nieco żartobliwie dodaje do tego, że „przecież kawa smakuje tak samo z protestantem, jak i z prawosławnym”.