Miłość bez miary
Sty05

Miłość bez miary

Jezus idąc do Ojca, niesie ze sobą dar. Czy myśleliście o tym, jaki dar Jezus zanosi do Ojca? Są to Jego rany. Jego ciało jest przepiękne, bez śladów biczowania, ale zachował rany. Idąc do Ojca, mówi: „Spójrz, Ojcze, to jest cena przebaczenia, które dajesz”. Ojciec widząc rany Jezusa, zawsze nam przebacza. Nie dlatego abyśmy byli dobrzy, ale dlatego że On za nas zapłacił.

Święto miłości Boga
Sty03

Święto miłości Boga

Ponowne odkrycie Boga-Miłości przywraca nową nadzieję i radość z życia sakramentalnego, którego celem jest zbawienie każdego człowieka. Liczne rodziny zakonne, dzieła apostolskie i społeczne, bractwa i parafie poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa to kolejne owoce tego kultu.

Przemień swoje serce
Sty01

Przemień swoje serce

Człowiek, który kocha, pragnie, żeby jego miłość została przyjęta. Myślę, że z Panem Bogiem nie jest inaczej. On wie, że my bez tej miłości nie jesteśmy w stanie żyć. Bez tej miłości karłowaciejemy. Bez tej miłości nie osiągamy pełni, do której jesteśmy powołani.