Pokochasz mnie?
Sie07

Pokochasz mnie?

W Polsce jest 350 domów dziecka, w których przebywa około 20 000 dzieci. Naturalne sieroty to teraz wielka rzadkość, dzieci zazwyczaj mają rodziców, ale niewydolnych wychowawczo z wielu różnych względów.