Powtórne narodziny…
Mar21

Powtórne narodziny…

Czym jest to nowe życie w Chrystusie podarowane ludziom? Po pierwsze, udziałem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jesteśmy zanurzeni w Jego Paschę. Dzięki łasce chrztu otrzymujemy niezatarte znamię zbawienia, które dzięki Chrystusowi stało się nam dostępne niemal na wyciągnięcie ręki czy też na miarę wypowiedzenia wobec Boga ludzkiego „TAK”.

Maryja i duchowość Serca
Lut24

Maryja i duchowość Serca

Obraz matki tulącej do piersi swoje dziecko to jedno z piękniejszych przedstawień miłości, tej bazującej na łączności krwi, ale i uczucia tak przecież koniecznego dla normalnego wzrostu każdego człowieka. Pewnie dlatego też nie bez przyczyny Dzieciątko zazwyczaj znajduje się z lewej strony Matki, aby nawet w ten wizualny sposób skrócić drogę serca do Serca.

By serce było bardziej miłosierne…
Lis04

By serce było bardziej miłosierne…

Jakże dla człowieka jest ważna pierwsza reakcja, pierwsze wrażenie. W świecie ludzkich spraw opinie o człowieku opieramy niejednokrotnie właśnie na tym pierwszym wrażeniu. Bywa i tak, że to ono decyduje o naszej dalszej współpracy albo jej braku, w zależności od tego, w jaki sposób przebiegło spotkanie.

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali…
Paź21

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali…

Za Jezusem podążają Jego uczniowie i parę kobiet, które wspierają grono apostolskie. A jednak w tamtych czasach było to czymś nie do pomyślenia, aby kobiety pozostawiały swoje domy, żeby podążać za jakimś Nauczycielem, choćby najbardziej złotoustym.

w Sercu Jezusa zobaczyć Ojca…
Lip16

w Sercu Jezusa zobaczyć Ojca…

Dzisiaj mniej modnym staje się szukanie znaków Bożej obecności w świecie, w osobistym doświadczeniu życiowym czy w życiu innych. Nasz wzrok powoli, systematycznie jest odzwyczajany od odpowiedniego, a więc pełnego szacunku patrzenia na sacrum, które niejednokrotnie chce się zamknąć w kościołach najlepiej widzianych jako zabytki niewiele mające wspólnego ze współczesnością.