To tylko słowa?
Lut13

To tylko słowa?

Odmienne zdania i nieporozumienia to trudności, na które napotykamy codziennie w naszym życiu. Ważne jest, aby w zaistniałym konflikcie nie udowadniać, kto ma rację, ani nie szukać winnego. Błędy w komunikacji zdarzają się. Chodzi zatem o to, aby poznać własny styl komunikowania się oraz to, jakie najczęściej stosujemy komunikaty, które zaburzają dialog i nie prowadzą do oczekiwanych rozwiązań.