rozwód w Kościele?
Mar13

rozwód w Kościele?

Owszem, istnieje możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa, ale nie jest to wynikiem przeprowadzenia procesu, lecz wypływa z głównego zadania sądu kościelnego, którym jest poszukiwanie i znalezienie prawdy odnośnie do zawartego już sakramentu.