Uwierzyć i zwyciężyć

„Gdy ludy i ludzie sami sobie tworzyli bogów, przyszedł Ten, który Jest. Wszedł w dzieje człowieka i odsłonił mu Tajemnicę zakrytą od założenia świata”. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski Tę tajemnicę Bóg odsłonił Abrahamowi na wzgórzu Moria. Tam przez trzy dni Abraham, idąc za głosem Boga, przeżywał grozę złożenia ofiary ze swego syna. Bojąc się swojej i Izaaka rozpaczy, powiedział: „Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój” (Rdz...

Jesteś drogi w oczach moich

„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!” – mówi Bóg do człowieka (Iz 43,1). „Nazwałem was przyjaciółmi” – potwierdza Jezus (J 15,15b). Co słyszy ten sam człowiek od otaczających go ludzi? Z reguły opinie są podzielone według klucza przydatności. Jedni chcą mieć wpływowych przyjaciół, by samemu coś zyskać. Innym zależy na przyjaciołach, którzy w jakiś sposób ich dowartościowują i sprawiają, że poczują się...

Realizacja Bożego losu

„Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego.”. Z homilii Mszy pontyfikalnej Jana Pawła II w dniu 22 października 1978 roku manipulacja...

Uwielbiam tę Miłość

Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała – dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. Z Pieśni o Bogu ukrytym 26-letniego Karola Wojtyły zawiedzione nadzieje Agata marzyła o księciu z bajki. Mąż jednak nie potrafił nim być. Jej koleżanka miała cichą nadzieję, że ukochany wprowadzi ją do domu całkiem innego, niż ten, który znała. Jego zaś najbardziej interesowało robienie kariery. Bogdan umiał uwodzić...

Pech czy szansa?

Rybak jak zwykle zarzucił sieci. Zdążył się zestarzeć i przyzwyczaić do codziennego trudu na morzu i ciągłych narzekań żony w domu. Pewno by umarł w przekonaniu, że nic się nadzwyczajnego wydarzyć nie może, gdyby pewnego razu do jego sieci nie wpłynęła złota rybka. Aleksander Puszkin snuje dalej opowieść o dramatycznych wydarzeniach w życiu rybaka. Na widok gadającej i spełniającej życzenia rybki pozostał jakby bezwolny. Był do tego...