Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXVII
Sie13

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXVII

„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. (…) „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXVI

„W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [ziemi] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Łk 1,39-41 W krótkim czasie po Zwiastowaniu Maryja wybrała się do swej krewnej Elżbiety, aby jej pomóc w zwyczajnych obowiązkach domowych. Dowiedziała się bowiem od...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXV

„Przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. Łk 8,19-21 W centrum uwagi obecnego roku duszpasterskiego jest komunia z Bogiem. Istotą owej komunii jest nasze zjednoczenie z Panem Bogiem – udział w życiu...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXIV

„Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka], i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Mt 16,18-19 Beatyfikacja Jana Pawła II powinna być powodem radości dla wszystkich katolików. Do chwały ołtarzy zostaje bowiem wyniesiony człowiek...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXIII

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. J 18,37b Czas Wielkiego Postu naznaczony jest wydarzeniami związanymi z cierpieniem Chrystusa. Tradycyjne nabożeństwa tego okresu – droga krzyżowa czy gorzkie żale, przybliżają nam ogrom cierpień naszego Zbawiciela. Każdy z nas potrafi wskazać przyczynę owych cierpień. Jednym tchem recytujemy odpowiedź...