reewangelizować

Nowością w nowej ewangelizacji są sami adresaci. Są to chrześcijanie, którzy często określają się mianem „wierzących niepraktykujących”, których wiara w praktyce jest martwa. To ci, którzy chrześcijaństwo znają powierzchownie, mając nierzadko fałszywe jego wyobrażenie, przez co stali się uprzedzeni do Chrystusa i Kościoła.