Wybrał to, co najprostsze
Maj18

Wybrał to, co najprostsze

W skrócie można to ująć tak: na samym początku, zanim jeszcze kwestia procesów została usystematyzowana, wszystko dokonywało się „oddolnie” – poszczególni biskupi wynosili na ołtarze ludzi otaczanych lokalnym kultem. W tym kulcie cud odgrywał zawsze ważną rolę. Dopiero od XIII wieku zaczęto przeprowadzać procesy, które dotyczyły heroiczności cnót.

Matka potrzebujących
Maj02

Matka potrzebujących

Założycielka zgromadzenia sióstr serafitek wychowywała się w wyjątkowo trudnych warunkach społeczno-politycznych. Wczesna utrata obojga rodziców, życie pod zaborami, ucisk, wynarodowienie i walka z Kościołem sprawiły, że szybko dojrzała jej wiara, a nadzieję nauczyła się pokładać w Bogu i Jego opatrzności. Młodość Łucji to czas nieustannego poszukiwania woli Bożej i osobistej troski o rozwój życia wewnętrznego.