Szkoła wiary i świadectwa

„Chciałbym i modlę się o to, aby najpiękniejszym owocem obecnych obchodów 1050-tej rocznicy chrztu Polski było zakorzenienie się coraz silniejszego przekonania, że każdy z nas musi być uczniem-misjonarzem i że cały Kościół, w każdej z jego części składowych i jako całość, musi jaśnieć rysami Kościoła ucznia-misjonarza”.

kard. Pietro Parolina

W bełchatowskiej parafii księży sercanów zawiązała się i wciąż rozrasta wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego. Ponad rok jej działalności to już 110 osób objętych regularną formacją w 10 ewangelizacyjnych grupkach dzielenia i jeszcze większa liczba osób uczestnicząca w cotygodniowych, otwartych dla każdego spotkaniach modlitewno-formacyjnych. To 7 trzydniowych kursów Nowe życie oraz 3 kursy Emaus przeprowadzone przez Szkołę według programu i metodologii Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja, w których wzięło udział już ponad 400 osób poszukujących sposobu na ożywienie wiary i odnowienie swojej relacji z żywym i kochającym Bogiem.

szkoła bez ławek

Aktywnie uczestniczą w liturgii, przystępują do sakramentów, czytają Pismo Święte, organizują rekolekcje, założyli zespół muzyczny, prowadzą kursy ewangelizacyjne, jeżdżą na łyżwach w koszulkach z napisem „Jezus Kocha Cię” i generalnie wzbudzają lekkie zdziwienie. Nie wszyscy są przyzwyczajeni do takiej formy przeżywania i demonstrowania wiary – zwłaszcza w mieście tej wielkości co Bełchatów, w którym wychodzenie ze świadectwem wiary poza mury kościołów wciąż jest czymś niecodziennym. Czy to jeszcze nasz Kościół katolicki? „Nie jesteśmy protestantami ani żadną sektą!” – z uśmiechem zapewnia dyrektor SNE Najświętszego Serca Jezusowego, ks. Michał Tabak SCJ. „Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot. Pragniemy, by każdy katolik nie tylko znał i sam żył Dobrą Nowiną, ale aby potrafił z odwagą ją głosić w środowisku, w którym na co dzień funkcjonuje”.

Choć najbardziej dynamiczny rozwój sieci Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce przypada na okres ostatnich 5 lat, to historia Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja sięga lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Inicjatorem Szkoły jest Jose Prado Flores, biblista i ewangelizator, który założył pierwszą Szkołę św. Andrzeja w Meksyku. Szkoła Nowej Ewangelizacji powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wyrażone przede wszystkim w encyklice Redemptoris missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles laici.

Ewangelizacyjne zaangażowanie świeckich członków Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce prowadzone jest w jedności i pod kierunkiem pasterzy Kościoła katolickiego. Najlepszym dowodem na to była ceremonia posłania 14 przedstawicieli SNE z całej Polski do apostolskiej posługi przekazu wiary, która odbyła się na zakończenie Mszy Świętej z okazji obchodów 1050-tej rocznicy chrztu Polski 16 kwietnia 2016 roku na stadionie miejskim w Poznaniu. Krzyż misyjny z rąk legata papieskiego kard. Pietro Paroliny odebrał również przedstawiciel wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego z Bełchatowa.

bez limitu wieku

Jak zapewniają na każdym kroku, najważniejsze jest dla nich osobiste spotkanie z Bogiem i pragnienie ewangelizowania. Chcą całym swoim życiem wskazywać innym Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana, nie zapominając o własnym, nieustannym wzroście.

Wspólnota gromadzi osoby obu płci, w różnych sytuacjach życiowych, w różnym wieku i o różnych profesjach. Jest silna właśnie tą różnorodnością. Dla jednych jest miejscem, gdzie można znaleźć wsparcie, wyleczyć rany i podnieść się z życiowych problemów. Dla innych jest motywacją do energicznego działania i dzielenia się swoją wiarą i wypływającą z niej radością.

Pierwszy rok formacji był dobrym czasem dla wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego. Wiele się wydarzyło. Przez ten rok właśnie w niej dojrzewało powołanie kapłańskie i zakonne 19-letniego Krzyśka, a bardzo wiele osób diametralnie zmieniło swoje życie, tak jak np. 50-letnia Jola, która w swoim świadectwie napisała: „(…) mija równy rok od mojego uczestnictwa w kursie Nowe życie i mojego nawrócenia. I ten rok był bardziej wyjątkowy od poprzednich lat, a to dzięki temu, że Pana Boga postawiłam na pierwszym miejscu…”.

 

ewangelizująca i zewangelizowana

Co wyróżnia wspólnotę Szkoły Nowej Ewangelizacji? „Jest to wspólnota ewangelizacyjna i kerygmatyczna. Naszym głównym celem jest głoszenie kerygmatu. Odwołujemy się w tym do duchowości sercańskiej, bo tak jak o. Dehon odkrywamy i głosimy prawdę o tym, że Bóg jest miłością i kocha każdego człowieka i że to grzech niszczy nasze relacje zarówno z Bogiem, jak i z ludźmi. Dlatego wszystkim ludziom chcemy opowiadać o osobie Jezusa Chrystusa, o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. O nadziei i Bożej Obietnicy, jaka przez Chrystusa dana jest każdemu człowiekowi bez wyjątku. Adresatami naszych działań są głównie osoby ochrzczone, które nigdy nie doświadczyły osobistej relacji z Bogiem i które nie ogłosiły jeszcze Jezusa Chrystusa Panem swojego życia” – wyjaśnia ks. Michał.

Szkoła Nowej Ewangelizacji jest wspólnotą charyzmatyczną. „Ponieważ ewangelizacja nie jest nakłanianiem innych do własnych przekonań, ale dawaniem propozycji wiary i przedstawianiem własnego świadectwa życia, podstawową zasadą Szkoły jest otwartość na działanie Ducha Świętego, tak aby to On mógł przekonywać serce osoby ewangelizowanej, np. uczestnika kursu, do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela” – dodaje dyrektor i duszpasterz Szkoły.

Wspólnota jest też bardzo otwarta na nowych członków. Tu nikogo nie dziwi fakt, że na każdym spotkaniu pojawiają się nowe twarze. Chyba nie ma osoby, która znałaby wszystkich uczestników spotkań, zwłaszcza ze względu na znaczącą liczbę braci i sióstr włączających się w działalność wspólnoty, a jednak wszyscy czują się „u siebie”.

Nowe życie na początek

Podstawowym narzędziem ewangelizacyjnym Szkół Nowej Ewangelizacji działających w ramach Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja są kursy ewangelizacyjne. Są one prowadzone w oparciu o specyficzną, prostą, ale skuteczną metodologię, czerpiącą z osiągnięć wielkich pedagogów XX wieku (Montessori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire).

Pierwszy z dwudziestu kursów formacyjnych oferowanych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji nosi nazwę Nowe życie. Jego celem jest rozgrzanie oziębłych lub poranionych serc dotykiem Bożej Miłości i przywrócenie zagubionym właściwej orientacji na Tego, który jest życiem. „Kurs Nowe życie to forma weekendowych rekolekcji, które są wyjątkową okazją do spotkania z realnie działającym Bogiem. To trzy dni, podczas których pomagamy ludziom spojrzeć razem z Chrystusem na ich życie, w celu odkrycia nowych perspektyw i możliwości przywracających nadzieję” – mówi Halina Zimnowoda, dyrektor kursu.

Młoda wspólnota SNE z Bełchatowa ma w „swojej ofercie” także drugi kurs z cyklu formacyjnego Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja, noszący nazwę Emaus. Ma on na celu zachęcenie uczestników do wejścia w głębszą, osobistą relację z Jezusem obecnym w swoim Słowie.

Kursy ewangelizacyjne SNE prowadzone są w większości przez osoby świeckie, zarówno przez młodych, jak i starszych. Nie ma na nich nudnych kazań czy katechez wygłaszanych w oderwaniu od rzeczywistości. Wszystkie osoby prowadzące kursy najpierw same je przeszły, a to, co mówią na kursie, bazuje na tym, co same przeżyły i czego doświadczyły w relacji z Jezusem.

Dynamicznie rosnąca liczba członków wspólnoty SNE jest najlepszym dowodem na to, że uczestnicy kursów ewangelizacyjnych chcą również po weekendowych rekolekcjach kontynuować wyniesione z nich doświadczenie i na co dzień być w żywej relacji z Jezusem. Należy mieć nadzieję, że to trwała tendencja.

Więcej o Szkole Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego na stronie www.snebelchatow.pl

 

 

Avatar

Author: Albert Sfera

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.