Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXVII
Sie13

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXVII

„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. (…) „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXVI

„W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [ziemi] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Łk 1,39-41 W krótkim czasie po Zwiastowaniu Maryja wybrała się do swej krewnej Elżbiety, aby jej pomóc w zwyczajnych obowiązkach domowych. Dowiedziała się bowiem od...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXV

„Przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. Łk 8,19-21 W centrum uwagi obecnego roku duszpasterskiego jest komunia z Bogiem. Istotą owej komunii jest nasze zjednoczenie z Panem Bogiem – udział w życiu...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXIV

„Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka], i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Mt 16,18-19 Beatyfikacja Jana Pawła II powinna być powodem radości dla wszystkich katolików. Do chwały ołtarzy zostaje bowiem wyniesiony człowiek...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXIII

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. J 18,37b Czas Wielkiego Postu naznaczony jest wydarzeniami związanymi z cierpieniem Chrystusa. Tradycyjne nabożeństwa tego okresu – droga krzyżowa czy gorzkie żale, przybliżają nam ogrom cierpień naszego Zbawiciela. Każdy z nas potrafi wskazać przyczynę owych cierpień. Jednym tchem recytujemy odpowiedź...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXII

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami»”. Mt 1,23 Święta Bożego Narodzenia dają nam wiele duchowych przeżyć, wypływających z głębi teologicznych dogmatów, związanych z Wcieleniem i narodzeniem Chrystusa. Jednym z aspektów przyjścia na świat Jezusa jest prawda o tym, że odwiecznie istniejący Bóg stał się bliski człowiekowi. Prawda ta wyraża się w imieniu „Emmanuel” – „Bóg [jest] z...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XXI

„Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie; żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz”. Jk 4,1-3 Patrząc z boku na wszystkich katolików – czyli nas...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XX

„Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. (…) Rzekli mu słudzy: «Chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go?». A on im odrzekł: «Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XIX

„Oddajcie każdemu to, co mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”. Rz 13,7-8 Po pięciu latach od śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy to przeżywaliśmy jedyne w swym rodzaju „narodowe rekolekcje”, 10 kwietnia tego roku Pan Bóg dał nam przeżyć podobne chwile. Oto w drodze do...

Słowo Boże dla rodziny. Tydzień XVIII

„Każdy bowiem arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy”. Hbr 5,1 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. Mt 28,19-20a Przeżywany obecnie Rok Kapłański zwraca naszą uwagę na sakrament kapłaństwa, który staje się udziałem wybranych...