Spowiedź – początkiem pracy apostolskiej
Gru05

Spowiedź – początkiem pracy apostolskiej

Najpierw musimy podkreślić, że o. Dehon bardzo cenił sobie ten sakrament i udzielanie go innym uważał za fundamentalne zadanie każdego kapłana. Często spowiadał swoich uczniów w Kolegium św. Jana i znajdował na to czas nawet wtedy, gdy był obarczony wieloma różnorakimi zajęciami.

Krzywdy cierpliwie znosić
Sie31

Krzywdy cierpliwie znosić

Reakcja o. Dehona była znamienna. Wszystko przyjął w pokorze i posłuszeństwie. Milczał, a jego postawa była pełna godności. Wykazywał się zawsze delikatnością, cierpliwością i miłością.

Podróżnych w dom przyjąć
Lip03

Podróżnych w dom przyjąć

Ojciec Dehon pytany, jak przyjmował swoich duchowych synów, odpowiadał także pytaniem: „A jak ojciec może przyjąć swoich synów? Zawsze z radością i miłością!”. Dlatego często byli zapraszani do stołu i wspólnie spożywali skromny posiłek. Przenosili oni także różne wiadomości o sytuacji innych domów zgromadzenia w Belgi i Francji.

Serce Jezusa a sakramenty
Mar07

Serce Jezusa a sakramenty

Papież Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego, podkreślał, że pierwszym znakiem miłosierdzia dla człowieka jest właśnie chrzest święty. To w nim objawia się miłość miłosierna Boga do człowieka, zapraszająca go do wspólnoty Kościoła i do szukania jedności z Nim samym.

Szczególne sanktuarium
Sty29

Szczególne sanktuarium

Szczególnym sanktuarium maryjnym, które w życiu duchowym Założyciela księży sercanów odegrało niecodzienną rolę było Loreto, a w nim Święty Dom Jezusa, Maryi i Józefa, który został przeniesiony z Nazaretu do Włoch. Święty Jan Paweł II powiedział, że to pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone Najświętszej Maryi Pannie.

Czystość Maryi
Gru02

Czystość Maryi

Ojciec Dehon często zachęca do oddania się Maryi i do jej naśladowania, gdyż była ona dla niego zawsze wzorem prawdziwej dyspozycyjności wobec planów Pana Boga, a także wzorem służby Jemu i wszystkim ludziom.

Różaniec nieregularny
Paź14

Różaniec nieregularny

Nie jest możliwe pokochanie modlitwy różańcowej bez miłości do Maryi i bez pragnienia kontemplacji Boga. Założyciel Księży Sercanów kochał Matkę Bożą i dzięki tej miłości odkrył modlitwę różańcową.

Seminarium w domu
Sie09

Seminarium w domu

Aż do chwili, gdy stanę się odpowiedzialnym za dusze, moje zadania wobec bliźnich ograniczają się do zbudowania moich współbraci przykładem i dobrą rozmową oraz do okazywania szczególnej przyjaźni, wdzięczności i cierpliwości, do czego opatrzność Boża przygotowała mnie poprzez moje relacje w rodzinie”

Człowiek wierny
Maj16

Człowiek wierny

Ostatnim, a właściwie pierwszym zadaniem mężczyzny jest wierność Bogu i dbanie o Jego sprawy na wzór św. Józefa. Ta wierność i stałość są cechami charakterystycznymi dla roli, jaką pełni mężczyzna w Kościele. W czasach, w których żyjemy, postawa stałości, pewności i wierności swojemu powołaniu i raz podjętej drodze jest niezbędna i to właśnie ją Kościołowi i światu może zaoferować vir fidelis, czyli mąż wierny.

niezatarty ślad
Kwi29

niezatarty ślad

Od samego początku o. Dehon angażował się w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży, a pierwsze wspólnoty sercańskie były niemal zawsze związane ze szkołami, których powstanie czasem nawet wyprzedzało fundację samych domów.