Podróżnych w dom przyjąć
Lip03

Podróżnych w dom przyjąć

Ojciec Dehon pytany, jak przyjmował swoich duchowych synów, odpowiadał także pytaniem: „A jak ojciec może przyjąć swoich synów? Zawsze z radością i miłością!”. Dlatego często byli zapraszani do stołu i wspólnie spożywali skromny posiłek. Przenosili oni także różne wiadomości o sytuacji innych domów zgromadzenia w Belgi i Francji.

Serce Jezusa a sakramenty
Mar07

Serce Jezusa a sakramenty

Papież Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego, podkreślał, że pierwszym znakiem miłosierdzia dla człowieka jest właśnie chrzest święty. To w nim objawia się miłość miłosierna Boga do człowieka, zapraszająca go do wspólnoty Kościoła i do szukania jedności z Nim samym.

Szczególne sanktuarium
Sty29

Szczególne sanktuarium

Szczególnym sanktuarium maryjnym, które w życiu duchowym Założyciela księży sercanów odegrało niecodzienną rolę było Loreto, a w nim Święty Dom Jezusa, Maryi i Józefa, który został przeniesiony z Nazaretu do Włoch. Święty Jan Paweł II powiedział, że to pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone Najświętszej Maryi Pannie.

Czystość Maryi
Gru02

Czystość Maryi

Ojciec Dehon często zachęca do oddania się Maryi i do jej naśladowania, gdyż była ona dla niego zawsze wzorem prawdziwej dyspozycyjności wobec planów Pana Boga, a także wzorem służby Jemu i wszystkim ludziom.

Różaniec nieregularny
Paź14

Różaniec nieregularny

Nie jest możliwe pokochanie modlitwy różańcowej bez miłości do Maryi i bez pragnienia kontemplacji Boga. Założyciel Księży Sercanów kochał Matkę Bożą i dzięki tej miłości odkrył modlitwę różańcową.

Seminarium w domu
Sie09

Seminarium w domu

Aż do chwili, gdy stanę się odpowiedzialnym za dusze, moje zadania wobec bliźnich ograniczają się do zbudowania moich współbraci przykładem i dobrą rozmową oraz do okazywania szczególnej przyjaźni, wdzięczności i cierpliwości, do czego opatrzność Boża przygotowała mnie poprzez moje relacje w rodzinie”

Człowiek wierny
Maj16

Człowiek wierny

Ostatnim, a właściwie pierwszym zadaniem mężczyzny jest wierność Bogu i dbanie o Jego sprawy na wzór św. Józefa. Ta wierność i stałość są cechami charakterystycznymi dla roli, jaką pełni mężczyzna w Kościele. W czasach, w których żyjemy, postawa stałości, pewności i wierności swojemu powołaniu i raz podjętej drodze jest niezbędna i to właśnie ją Kościołowi i światu może zaoferować vir fidelis, czyli mąż wierny.

niezatarty ślad
Kwi29

niezatarty ślad

Od samego początku o. Dehon angażował się w wychowanie i edukację dzieci i młodzieży, a pierwsze wspólnoty sercańskie były niemal zawsze związane ze szkołami, których powstanie czasem nawet wyprzedzało fundację samych domów.

audycja: o. Dehon
Mar11

audycja: o. Dehon

Kim jest człowiek, którego 172 urodziny kilka dni temu obchodziły tysiące ludzi na całym świecie? Co odmieniło jego życie? W kim się zakochał? Jakie miał pasje? Audycja czasSERCA poświęcona założycielowi sercanów – o. Leonowi Dehon. Moim gościem jest ks. dr Gabriel Pisarek SCJ.  ...

Serce Jezusa, nasze schronienie
Sty09

Serce Jezusa, nasze schronienie

To w Sercu Jezusa odnajdujemy obronę przed samym sobą, przed naszą własną słabością, która nas niszczy. Tam znajdujemy ochronę przed naszymi własnymi grzechami! Nasza niedoskonałość nie potrafi zainfekować rany zadanej Sercu Zbawiciela. Ono, choć przebite, ale nie słabe, bardziej otwarte niż zranione, jest nie tylko odporne na gangrenę naszego grzechu, ale też potrafi uleczyć nasze rany, których źródłem jest ludzka słabość.