Maryja i duchowość Serca
Lut24

Maryja i duchowość Serca

Obraz matki tulącej do piersi swoje dziecko to jedno z piękniejszych przedstawień miłości, tej bazującej na łączności krwi, ale i uczucia tak przecież koniecznego dla normalnego wzrostu każdego człowieka. Pewnie dlatego też nie bez przyczyny Dzieciątko zazwyczaj znajduje się z lewej strony Matki, aby nawet w ten wizualny sposób skrócić drogę serca do Serca.

Mam zaufanie do św. Jana Pawła II
Lut22

Mam zaufanie do św. Jana Pawła II

Rodzina, szkoła, parafia powinny lepiej ją wychowywać, zaznajamiać ją z prawdziwymi wartościami, jakimi należy się kierować. Problem w tym, że zbyt często rodziny przeżywające dziś kryzys, nie są w stanie kształtować swoich dzieci zgodnie z prawdą.

Karol de Foucauld – znak miłosierdzia
Lut19

Karol de Foucauld – znak miłosierdzia

Karol de Foucauld urodził się 15 września 1858 roku w katolickiej, arystokratycznej rodzinie w Strasburgu. W dzieciństwie zmarli mu rodzice, jego wychowaniem zajęli się dziadkowie de Morlet. Młody Karol coraz bardziej odchodził od wiary. Gdy po śmierci opiekunów odziedziczył spory majątek, zaczął się bawić i otaczać złym towarzystwem.

Matczyna lekcja wiary
Lut17

Matczyna lekcja wiary

Maryjność Franciszka to jednak coś więcej niż tylko tkliwe gesty. Kiedyś wyznał: „Do Chrystusa zbliżamy się także, modląc się do Maryi i prosząc, by jak mama nas umacniała. Takie jest moje doświadczenie kruchości wiary. I to, co mnie czyni mocniejszym, to jest codzienna modlitwa różańcowa. Kiedy idę do Matki, czuję się silniejszy”.

Odsłonić pierwotne piękno
Lut15

Odsłonić pierwotne piękno

Największa różnica to kształt samego maforionu (płaszcza – przyp. red.). Widzimy, że głowa Maryi jest nieco większa. Usunięto też dwa nimby, zrobione prawdopodobnie w czasie naprawy z lat 20. XX wieku. W nimbie Maryi zachowana jest pierwotna warstwa zaprawy, ta z XV wieku. Została ona odsłonięta i uzupełniona.

Terapia uzależnień myśli zbrojnych
Lut10

Terapia uzależnień myśli zbrojnych

Życie to walka. Niełatwa, bo i wcale nie o błahe sprawy chodzi. Trzeba w niej bronić swoich, a wrogów unicestwiać. To prosty podział, z jednej strony „nasi”, z drugiej „obcy”. W pojedynku tylko jednym będzie dane wygrać. Zwycięzcy biorą wszystko. To im stawia się pomniki i opiewa ich glorie w panegirykach. Pamięć potomnych stanowi wystarczającą zachętę do tworzenia batalionów.

Kontemplujemy miłosierdzie z Maryją
Lut08

Kontemplujemy miłosierdzie z Maryją

W Roku Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka pragniemy przedstawić serię refleksji, jakie w tym czasie łaski mogą nam towarzyszyć. Chcemy rozpocząć je od sceny opowiedzianej w drugim rozdziale Ewangelii św. Łukasza: od zwiastowania Maryi, które jest początkiem miłosierdzia dla całego rodzaju ludzkiego.

Kiedy słowa to nie wszystko
Lut03

Kiedy słowa to nie wszystko

Małżonkowie po wielu latach wspólnego życia dysponują bogatym repertuarem wzajemnych zachowań – budujących oraz raniących. Okazuje się jednak, że każdy z nas jest w szczególny sposób uwrażliwiony na określony sposób okazywania miłości lub też jej braku. Dla jednych bardziej dotkliwe będzie słowo, dla innych – gest, czyn lub też jego zaniechanie.

Sprzedawczyni dobrych wiadomości
Lut01

Sprzedawczyni dobrych wiadomości

Jako „Agentka 925” mam do wykonania kilka różnych zadań: zachęcam ludzi do przekazywania srebra i elektrośmieci, rozprowadzam krzyżyki sercańskie, koordynuję akcję „srebro na wagę złota” w parafiach… Przyznam szczerze, że na początku chciałam zaplanować wszystko w swoim kalendarzu, ale cóż… nie udało się.

Szczególne sanktuarium
Sty29

Szczególne sanktuarium

Szczególnym sanktuarium maryjnym, które w życiu duchowym Założyciela księży sercanów odegrało niecodzienną rolę było Loreto, a w nim Święty Dom Jezusa, Maryi i Józefa, który został przeniesiony z Nazaretu do Włoch. Święty Jan Paweł II powiedział, że to pierwsze sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone Najświętszej Maryi Pannie.