Człowiek wierny
Maj16

Człowiek wierny

Ostatnim, a właściwie pierwszym zadaniem mężczyzny jest wierność Bogu i dbanie o Jego sprawy na wzór św. Józefa. Ta wierność i stałość są cechami charakterystycznymi dla roli, jaką pełni mężczyzna w Kościele. W czasach, w których żyjemy, postawa stałości, pewności i wierności swojemu powołaniu i raz podjętej drodze jest niezbędna i to właśnie ją Kościołowi i światu może zaoferować vir fidelis, czyli mąż wierny.

Ojciec sobie bardzo upodobał
Maj14

Ojciec sobie bardzo upodobał

Ach ta Jezusowa wojowniczość, gotowość do bezkompromisowej walki o to, co najbardziej istotne – chwałę Boga Ojca, któremu człowiek uwikłany we własne interesy potrafi oddawać cześć tylko pozorną, wykorzystując przy tym Jego wielkość dla własnych korzyści.

Ojciec poszukiwany
Maj08

Ojciec poszukiwany

Tam, gdzie są mężczyźni i kobiety, którzy poświęcili swoje życie Bogu, tam jest radość.

Walka o siłę
Maj06

Walka o siłę

Nie rezygnuj z marzeń. Nie bój się zaryzykować. Walka wpisana jest w twoje męskie serce.

Boży banita
Maj04

Boży banita

Jestem księdzem 7 lat i za każdym razem, kiedy coś robię, staram się siebie zapytać, czy chodzi mi o mnie, czy o Pana Jezusa. I to jest bolesne, bo zawsze chodzi mi o mnie.

Stworzenie pomieszane
Maj02

Stworzenie pomieszane

Chrześcijaństwo ma do zaoferowania piękną wizję ludzkiej płciowości, ale błędem by było zmuszać kogokolwiek do jej przyjęcia. Uznaje ono również, że natura sama z siebie też wydaje pewne odgłosy. A człowiek? Można się na niego obrażać, że nie jest taki, jaki powinien być. Że chce przekraczać swoją naturę nie w tym, w czym akurat powinien, i że nie szanuje sacrum innych. Tylko jakie dobro wynika z tej obrazy?

od filara do ołtarza…
Kwi29

od filara do ołtarza…

Nie określam niewierzących według popularnej kategorii nieuznawania Bożego istnienia, ale w biblijnym sensie jako niewybierających Boga w swoim życiu. Bóg, który przestał przeważać w codziennych decyzjach, stał się kwiatkiem do kożucha…