Inicjatywy wielkopostne
Mar29

Inicjatywy wielkopostne

Jedną z propozycji na Wielki Post, umożliwiającą aktywne przeżycie tego czasu, jest Bank Wielkopostny, który powstał z inicjatywy archidiecezji lubelskiej i Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”. Główną ideą akcji jest ofiarowanie swoich postanowień wielkopostnych w intencjach zgłoszonych do banku. Ta szczególna wymiana dóbr duchowych jest budowaniem więzi opartej na miłości cierpiącego Chrystusa.

Schyliwszy się, pisał palcem po ziemi…
Mar27

Schyliwszy się, pisał palcem po ziemi…

Niektórzy uważają, że Jezus pisał na ziemi grzechy tych, którzy oskarżali kobietę. Inni myślą raczej, że zgodnie z rzymskim zwyczajem kreślił On najpierw wyrok – sentencję, którą miał wygłosić. Jeszcze inni widzą w Jezusowym pisaniu rodzaj gestu prorockiego, który przywodzi na myśl teksty Starego Testamentu: „Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana” (Jr 17,13).

Cud znad Wisły, czyli the perfect way is love
Mar25

Cud znad Wisły, czyli the perfect way is love

Wiara zdecydowanie pozwala mi zauważyć sens życia, w jego poszczególnych momentach i nawet z pewnej perspektywy. Gdy przyglądam się swojej przeszłości po nawróceniu: studiom politologicznym, zajęciom u Krzysztofa Zanussiego, potem studiowaniu filologii klasycznej, sześciomiesięcznemu stypendium i pobytowi w Indonezji, a następnie niby przypadkowemu trafieniu na studia do niemieckiego Fryburga, w którym po jednej z Mszy św. poznałem swoją dziewczynę Iwonę, nie mogę tego wszystkiego traktować jak przypadku.

Byłem zły, bo nikt we mnie nie widział dobra
Mar22

Byłem zły, bo nikt we mnie nie widział dobra

Panu Krzysztofowi spodobało się to, że s. Kazimiera nie była nachalna ze swoim nawracaniem, jedynie proponowała. Ich rozmowy budziły w nim ciekawość i wciąż nowe pytania o sens życia. Odpowiedzi na nie szukał głównie w Piśmie Świętym, jednak do wszystkiego dojrzewał stopniowo. Najpierw przerażała go grubość księgi, potem trudny język.

Idźmy pod prąd… codziennie
Mar18

Idźmy pod prąd… codziennie

Słowa św. Pawła zawierają wyraźną przestrogę: „Napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej (…). Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,1-2). W rzeczywistości, zgodnie z chrześcijańską wizją życia, każdy czas powinien być upragniony i każdy dzień dniem zbawienia, ale liturgia Kościoła w szczególny sposób odnosi te słowa do okresu Wielkiego Postu.

Spowiednik na stałe
Mar13

Spowiednik na stałe

Ważnym problemem, który spotyka chyba wszystkich pragnących korzystać z posługi stałego spowiednictwa, jest znalezienie kapłana, który byłby naszym spowiednikiem. Mistyczka św. Teresa Wielka, doktor Kościoła, radziła swoim córkom duchowym, by przy wyborze spowiednika brały pod uwagę dwa kryteria: jego wykształcenie oraz osobistą pobożność.

Dobrze się kłócić?
Mar07

Dobrze się kłócić?

Pamiętajmy, że jesteśmy inni. Różnice między małżonkami wynikają po pierwsze z faktu różnicy płci, a co za tym idzie – innego sposobu przeżywania emocjonalnego, innych priorytetów, innych potrzeb, innego sposobu myślenia. Temat różnic psychoseksualnych jest dziś często – w imię fałszywie pojętej równości płci – pomijany, podczas gdy w relacji małżeńskiej odgrywa jedną z kluczowych ról.

Czas zabijania? Czas miłości?
Mar03

Czas zabijania? Czas miłości?

„Czas zabijania? Czas miłości?” to zbiór krótkich opowiadań, refleksji i rozważań dotyczących rzeczywistości, w której żyje współczesny człowiek. Przyjrzyjmy się od razu uważniej tytułowi zbioru, który stawia nas wobec podstawowego dylematu autora: Czy naprawdę żyjemy w tzw. cywilizacji śmierci, czy też jest jeszcze jakaś nadzieja na ocalenie w nas człowieczeństwa?

Nawracamy… się
Lut27

Nawracamy… się

Jeśli myślisz o sensownym postanowieniu na Wielki Post, to zamiast nie robić czegoś, zdecyduj się, że właśnie w tym czasie coś zrobisz. Co? Może odwiedzisz pobliskie sanktuarium w niedzielne popołudnie albo przejdziesz się do sąsiadki na kawę i zainteresujesz nie tylko swoimi potrzebami. Dobra książka, a może ta najlepsza – Biblia będzie twoim wielkopostnym towarzyszem? Ja pierwsze postanowienie już spełniłem: poszedłem… do kina!