Diagnostyka preimplantacyjna
Sty25

Diagnostyka preimplantacyjna

Diagnostyka preimplantacyjna nie jest metodą leczenia. Ma ona za zadanie stwierdzić, czy dane dziecko powstałe z metody in vitro jest zdrowe, czy też ma jakieś wady genetyczne. Chore dzieci są uśmiercane, a zdrowym pozwala się żyć. Metoda ta jest wyrazem mentalności utylitarystycznej, która uzależnia istnienie człowieka od jego kondycji genetycznej.

Dziecko z probówki
Lis09

Dziecko z probówki

Obecne statystyki podają, że aby mogło urodzić się jedno dziecko metodą sztucznego zapłodnienia, musi powstać aż 17 embrionów. Oznacza to, że 16 dzieci, będących rodzeństwem tego, które się narodzi, traci życie w wyniku tej procedury.

Diagnostyka prenatalna
Wrz05

Diagnostyka prenatalna

Techniki badań prenatalnych same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Wartość moralną nadaje im cel, dla którego zostały wykonane. Są dobre, jeśli służą pomocą w podjęciu leczenia jeszcze w czasie ciąży czy też dają rodzicom czas na przygotowanie się na przyjęcie chorego czy kalekiego dziecka.

Morderstwo bezbronnego
Sie17

Morderstwo bezbronnego

Działania aborcyjne należy odróżnić od działań antykoncepcyjnych. Te drugie mają na celu niedopuszczenie do połączenia się komórek rozrodczych, czyli do poczęcia się nowego człowieka. Aborcja natomiast jest już mordowaniem niewinnego stworzenia. Jest to czyn wysoce niemoralny. Jest on pogwałceniem podstawowego prawa człowieka – prawa do życia.

Kiedy zaczyna się człowiek?
Cze08

Kiedy zaczyna się człowiek?

Nauka stwierdza, że rozwój embrionu następuje w sposób ciągły, uporządkowany i stopniowalny. Nie zachodzą tu jakościowe skoki czy zasadnicze zmiany. Z ludzkiego embrionu narodzi się człowiek, który dalej będzie się rozwijał, aż do dorosłej postaci. Embrion od samego początku jest więc istotą żywą, jest organizmem człowieka.