Aby Bóg był Bogiem

Tweety:

Chrześcijanin jest powołany, by konkretnie angażować się w rzeczywistości ziemskie, rozjaśniając je światłem pochodzącym od Boga.

13 XII 2017

Korupcji trzeba się stanowczo przeciwstawić. Jest to zło, które bazuje na hołdowaniu pieniądzom i rani godność człowieka.

9 XII 2017

Bóg każdego z nas obdarzył talentami. Nikt nie może uznać siebie za tak ubogiego, aby nie mógł dać czegoś innym.

7 XII 2017

Pracujmy wszyscy razem, aby promować pokój między narodami i zapewnić respektowanie praw człowieka.

24 X 2017

Rodzina ludzka ma obowiązek pomagać każdemu w uwolnieniu od ubóstwa i głodu.

17 X 2017

Współpracujmy, aby znaleźć konkretne rozwiązania dla dobra ubogich, uchodźców, ofiar współczesnych form niewolnictwa oraz na rzecz pokoju.

19 IX 2017

Prawda to nieodłączna towarzyszka sprawiedliwości i miłosierdzia.

08 IX 2017

Kiedy żyjemy przywiązani do pieniądza, dumy albo władzy, nie możemy być szczęśliwi.

24 VII 2014

W czasach, gdy media donoszą o wielu nieszczęściach i niesprawiedliwościach, których ofiarą padają szczególnie dzieci, wznieśmy usilną modlitwę do Boga, aby przemienił ludzkie serca, żeby poznali Boga i nie oddawali czci bożkowi pieniądza (…). To Bóg stawia kres temu przywiązaniu do pieniędzy. Kiedy człowiek staje się niewolnikiem pieniędzy. I to nie jest bajka wymyślona przez Jezusa: to rzeczywistość. Wielu ludzi żyje, aby oddawać cześć pieniądzom, aby uczynić z pieniędzy swego bożka, ale wówczas życie traci swój sens. „Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem” (…). Nasza modlitwa musi być intensywna: proszę Cię, Panie, dotknij serca tych ludzi, którzy czczą bożka pieniędzy. Dotknij też mojego serca, abym nie popadł w to bałwochwalstwo. Abym potrafił widzieć.

Z homilii podczas Mszy Świętej w Domu św. Marty

23 X 2017

 

Kto zatem rządzi? Pieniądz? Jak rządzi? Za pomocą bicza strachu, nierówności, przemocy ekonomicznej, socjalnej, kulturowej i militarnej, która wywołuje jeszcze większą przemoc w spirali zdającej się nie mieć końca. Ileż jest bólu, ile strachu (…). Gdy dochodzi do bankructwa banku, natychmiast pojawiają się skandaliczne sumy, by go uratować, ale kiedy ma miejsce bankructwo ludzkości, nie ma nawet tysięcznej części tego, by ratować braci, którzy tyle cierpią (…). A kiedy ten terror, który został zasiany na peryferiach za sprawą masakr, grabieży, ucisku i niesprawiedliwości, wybucha w centrach pod różnymi formami przemocy, nawet ohydnych i nikczemnych zamachów, obywatele zachowujący prawa mają pokusę fałszywego bezpieczeństwa murów fizycznych i socjalnych.

Podczas spotkania z działaczami ruchów ludowych

5 XI 2016

Na drodze, którą nakazuje nam iść Jezus, regułą jest służba. Największym jest ten, kto najbardziej służy, najbardziej pomaga innym, a nie ten, co się chełpi, dąży do władzy, pieniędzy, chwały… Tacy ludzie nie są wielcy (…). To właśnie przydarzyło się apostołom, a także mamie Jana i Jakuba, i ta historia powtarza się codziennie w Kościele, w każdej wspólnocie. Kto z nas jest największy? Kto rządzi? Ambicje. W każdej wspólnocie, parafii czy instytucji jest to chęć zrobienia kariery, posiadania władzy. (…) Pycha, władza… Kiedy przychodzi ta światowa pokusa, by „potwierdzić się przez władzę”, nie służyć, ale być obsługiwanym, nie liczymy się ze środkami, by to osiągnąć: plotki, oczernianie innych… Zawiść i zazdrość torują tu drogę i niszczą. Wszyscy o tym wiemy. To dzieje się w różnych instytucjach kościelnych: parafiach, kolegiach, a także na biskupstwach… Tęsknota za duchem świata, który jest duchem bogactwa, pychy i próżności.

Z homilii podczas Mszy Świętej w Domu św. Marty

17 V 2016

Jak często widzimy rozbicie rodzin z powodu pieniędzy: brat występuje przeciwko bratu, ojciec przeciw synowi… To jest pierwsze dzieło owego przywiązania do pieniędzy: niszczy! Kiedy ktoś przywiązany jest do pieniędzy, niszczy samego siebie, niszczy rodzinę! Pieniądze niszczą! Przywiązują ciebie. Powinny służyć prowadzeniu wielu dobrych dzieł, na rzecz rozwoju ludzkości, ale kiedy twoje serce jest tak przywiązane, to pieniądze ciebie niszczą (…).

A w końcu – to jest najważniejsze – chciwość jest narzędziem bałwochwalstwa, ponieważ idzie odwrotną drogą niż ta, którą przebył do nas Bóg. Święty Paweł mówi nam, że Jezus Chrystus, który był bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. To jest droga Boga: pokora, uniżyć się, aby służyć. Natomiast chciwość prowadzi cię drogą przeciwną: ty będąc biednym człowiekiem, z próżności czynisz siebie bogiem. To bałwochwalstwo (…).

Pan uczy nas drogi: nie jest to droga ubóstwa dla ubóstwa. Nie! To droga ubóstwa, jako narzędzia, aby Bóg był Bogiem, aby On był jedynym Panem! Nie złoty cielec! A wszelkie dobra, jakie posiadamy, Pan nam daje, aby świat się rozwijał, aby rozwijała się ludzkość, aby pomagać innym. Niech w naszym sercu pozostanie dziś słowo Pana: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.

Z homilii podczas Mszy Świętej w Domu św. Marty

21 X 2013

Papież Franciszek

Author: Papież Franciszek

Urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. Do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) wstąpił 11 marca 1958 roku, a 13 grudnia 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie. 13 marca 2015 roku został wybrany 266. biskupem Rzymu, jako pierwszy jezuita i Argentyńczyk. Również jako pierwszy przyjął imię Franciszek.

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.