nowości

Wyzwanie: miłosierdzie!

Miłosierdzie nie jest tylko naszą robotą. To także otrzymywanie. Żeby komuś coś dać, żeby samemu być miłosiernym, trzeba nam najpierw mieć i doświadczyć. Po to nam obraz. Nie po to, by się rozczulać słodkim Jezusem, ale byśmy przy jego pomocy chcieli spotkać się z Jezusem żywym i brać od Niego.

A może jednak zrozumiał?

Jan wprowadza swego słuchacza czy czytelnika w tajemnicę Baranka zabitego za grzech świata, wywyższonego Syna Człowieczego, który z krzyża pociąga wszystkich do siebie.

O Bogu, który odchodzi

Człowiek ma w sobie ducha. Ale duchem najczystszym jest oczywiście Bóg. Duch nie kieruje się wyrachowaniem czy szukaniem własnego interesu. Nawet jeśli go boli, to jest to jednak ból nadziei na łaskę. Takim bólem jest poprzedzone każde prawdziwe przebaczenie.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne

Podejdź pod krzyż,

a usłyszysz:

Nie ma większej miłości

od tej (J 15,13).

Aktualizacja do instalacji

Dzięki temu, że spotkałem Boga, uwierzyłem w nową drogę, w całkowicie nowe mapy, wgrałem nowy upload do mojego software, do mojego życia, i była to najlepsza decyzja.

to jest myśl!

„Gdy mówię o miłosierdziu, mam na myśli to, że mam przyjąć człowieka takiego jakim jest TERAZ, w tym momencie i takiemu przebaczyć”

audycje czasSERCA

audycja: „10 zasad mądrego wychowania”
audycja: Wyzwanie: miłosierdzie!
audycja: Kościół kobiet
audycja: „12 kroków”
  • audycja: „10 zasad mądrego wychowania”

  • audycja: Wyzwanie: miłosierdzie!

  • audycja: Kościół kobiet

  • audycja: „12 kroków”