nowości

Sakrament miłosierdzia Boga Ojca

Ten bogaty rok chcemy zamknąć refleksją nad naszym osobistym doświadczeniem przebaczenia w sakramencie miłosierdzia Boga Ojca, jednym z najbardziej łaskawych darów Bożego Serca, w którym obmywa nas mocą swojej krwi i wody wypływających z Jego przebitego boku na krzyżu. Równocześnie jest to jeden z najtrudniejszych sakramentów, bo wymaga stanięcia w smutnej prawdzie o naszej słabości i grzeszności.

Błogosławieństwa – poradnik wychowawcy

O tym, jak być dobrym rodzicem, nauczycielem, wychowawcą, zapisano już tony papieru. Sprawa jest jednak na tyle ważna, że ludzie wciąż zastanawiają się, jak podołać temu zadaniu. Pier Giordano Cabra proponuje interesujące podejście do tematu. Bycie wychowawcą wg Ośmiu Błogosławieństw.

Lekarza nie potrzebują zdrowi

Ludzie nawet nie potrzebowali zaproszenia ze strony Jezusa, by do Niego przyjść, by za Nim iść. Kilka razy ewangelie wspominają, że ludzie ciągnęli do Jezusa ze wszystkich stron: z Galilei, Judei, Tyru, Sydonu i Zajordania; przychodzili, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich dolegliwości.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze

Wszyscy przeznaczeni jesteśmy
do wielkiej nagrody
i wiecznej chwały.

Przyjaciele Boga

Modlitwa wstawiennicza zanurzona jest w modlitwie uwielbienia, w akcie wdzięczności, ale też często w akcie pokutnym. Najpierw zanurzamy człowieka w Bożym miłosierdziu, żeby Pan Jezus przebaczył mu wszystkie grzechy. Modlitwa ta wiąże się też z posługą charyzmatami, zwłaszcza rozeznawania i proroctwa.

Targi Książki!

to jest myśl!

„Sprawiedliwość sięga zła bardzo głęboko, tak głęboko jak zło dosięga człowieka.”

audycje czasSERCA

audycja: Bioetyka: in vitro
audycja: Szkoła Nowej Ewangelizacji
audycja: Rozmowy o powołaniu
audycja: Grzech przeciw Duchowi Świętemu
  • audycja: Bioetyka: in vitro

  • audycja: Szkoła Nowej Ewangelizacji

  • audycja: Rozmowy o powołaniu

  • audycja: Grzech przeciw Duchowi Świętemu