nowości

Miłosierdzie w myśleniu, czyli o tym, jak bije ludzkie serce

Zajmijmy się przez chwilę naszym myśleniem. Pomyślmy o naszym myśleniu. Wbrew pozorom nie chodzi w nim przede wszystkim o zdolność artykułowania go w formie atrakcyjnie wyglądających sentencji. Podobnie słowa, by wybrzmieć, wcale nie muszą mieć przyjemnego dla ucha brzmienia.

Mają Mojżesza i Proroków…

Do kogo kierował swe nauczanie Jezus? Do kogo adresowane były słowa Ewangelii – Dobrej Nowiny? Kim byli słuchacze Mistrza z Nazaretu? Kiedy, szukając odpowiedzi na te pytania, otwieramy Ewangelię wg św. Łukasza, pośród słuchaczy Jezusa spotykamy bardzo różnych ludzi. Są wśród nich Jego sąsiedzi z Nazaretu i mieszkańcy Galilei, rybacy znad Jeziora Genezaret oraz uczeni w Piśmie.

Modlitwa za zmarłych

Ojciec Papczyński na kanonizację czekał ponad 300 lat. Naturalnym wydaje się więc pytanie, dlaczego właśnie teraz Bóg wyciąga go z mroków historii i w czasie Jubileuszu Miłosierdzia daje całemu Kościołowi jako skutecznego orędownika. Przełożony generalny marianów widzi w o. Papczyńskim świętego na trudne czasy, bo on sam żył w trudnych czasach.

Kiedy ksiądz, kiedy psychoterapeuta?

Ludzka psychika to kwestia świadomości i samoświadomości, a jej przejawami są takie stany mentalne jak emocje, pragnienia, myśli, wyobrażenia. Równocześnie uważamy, zwłaszcza ludzie wierzący, że człowieka nie da się zamknąć jedynie w tych stanach umysłowych. W człowieku istnieje pierwiastek duchowy, który otwiera go na Boga, a równocześnie świadczy o specyfice rodzaju ludzkiego.

O miłości, której nie ogarniesz okiem…

Drugim ważnym powodem Jubileuszu Miłosierdzia jest przekonanie człowieka do współpracy z Bogiem, a szczególnie w upodobnieniu się do Jego gotowości bezinteresownego przekazywania miłosierdzia innym. Właśnie taka postawa podtrzymuje świat w istnieniu i przekształca jego struktury. Stąd wzywani jesteśmy do konkretnych uczynków miłosiernej miłości. Część z nich da się zobaczyć, poddają się bowiem ludzkim zmysłom.

to jest myśl!

„Słowo z czegoś wyrasta i na coś naprowadza. Jego celem jest jakaś prawda. Żeby jednak odkryć tę prawdę, potrzeba wrócić do źródła, zrozumieć to źródło. Aby z kolei tego dokonać, wcale nie trzeba się cofać. Przeciwnie, potrzeba pójść dalej.”

audycje czasSERCA

audycja: Bioetyka: badania prenatalne
audycja: Strumienie Życia
audycja: Modlitwa wstawiennicza
audycja: Miłosierdzie nad Bugiem
  • audycja: Bioetyka: badania prenatalne

  • audycja: Strumienie Życia

  • audycja: Modlitwa wstawiennicza

  • audycja: Miłosierdzie nad Bugiem