nowości

Czy może być coś dobrego w chrześcijaństwie?

„Co mi to da, że będę się modlił, czytał Pismo Święte i uczestniczył w liturgii?” – pytają często młodzi ludzie, sygnalizując, że nie zamierzają angażować się w przedsięwzięcia ich zdaniem nieopłacalne. Bardziej dojrzali i duchowo wyrobieni wierzący oburzają się na utylitarne podejście do życia i spraw wiary. Tymczasem jednak wątpliwości chyba nie są zupełnie bezzasadne, skoro nawet apostołowie nie byli od nich wolni.

Przywrócić duszę ludzkiej miłości…

Do chrześcijan należy troska o właściwą kondycję ludzkiego serca i nawiązywanie w tym celu łączności z sercem Boga. Miłość głoszona i praktykowana przez wyznawców Chrystusa winna mieć czytelne zakorzenienie. To z Niego nabywamy zdolności kochania i mozolnego odnawiania jej w sobie.

Oddać ostatnią koszulę

Wiesz, to zadziwiające, że ludzie, którzy najbardziej potrzebują pomocy, tak naprawdę nie mają wielkich wymagań i oczekiwań. Oni się cieszą z małych rzeczy. Mogą dostać parę drobiazgów, a w momencie obdarowania cieszą się tak, jakby dostali coś o naprawdę wielkiej wartości. To zdumiewa.

Jezus uczy miłosierdzia

Najwięcej uwagi Jezus poświęca ludziom chorym, ułomnym, kalekim. Większość dokonywanych przez Niego cudów to uzdrowienia. Nic też dziwnego, że Jezus nie musiał odwiedzać chorych, ale to oni ciągnęli do niego ze wszystkich stron, o własnych siłach albo przynoszeni przez bliskich. A spotkanie z Jezusem owocowało uzdrowieniem zawsze, gdy było połączone z wiarą.

Zadbaj o siebie

W dbałości o siebie ważne jest całościowe spojrzenie na siebie i własne życie. Naszą osobę tworzy przecież ciało, psychika i dusza. Nasze życie to różne sfery wzajemnie przeplatające się, życiowe role, powołanie. Warto poświęcić swoją uwagę każdej z nich. Codziennie dbamy o własne ciała, często zaś zostawiamy nasze wewnętrzne rozterki i zmagania samym sobie.

to jest myśl!

„Lęki trzeba zostawić na boku, świat zdobywają bowiem wyłącznie ci, którzy prą do przodu i nie patrzą za siebie”

audycje czasSERCA

audycja: Miłosierdzie nad Bugiem
audycja: Początek ludzkiego życia
audycja: Towarzystwo Ciemnych Typów
audycja: Zagrożenia duchowe – świadectwo
  • audycja: Miłosierdzie nad Bugiem

  • audycja: Początek ludzkiego życia

  • audycja: Towarzystwo Ciemnych Typów

  • audycja: Zagrożenia duchowe – świadectwo