nowości

Lekarza nie potrzebują zdrowi

Ludzie nawet nie potrzebowali zaproszenia ze strony Jezusa, by do Niego przyjść, by za Nim iść. Kilka razy ewangelie wspominają, że ludzie ciągnęli do Jezusa ze wszystkich stron: z Galilei, Judei, Tyru, Sydonu i Zajordania; przychodzili, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swoich dolegliwości.

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze

Wszyscy przeznaczeni jesteśmy
do wielkiej nagrody
i wiecznej chwały.

Przyjaciele Boga

Modlitwa wstawiennicza zanurzona jest w modlitwie uwielbienia, w akcie wdzięczności, ale też często w akcie pokutnym. Najpierw zanurzamy człowieka w Bożym miłosierdziu, żeby Pan Jezus przebaczył mu wszystkie grzechy. Modlitwa ta wiąże się też z posługą charyzmatami, zwłaszcza rozeznawania i proroctwa.

Zaangażowane rodzicielstwo

Co jest ważne we wspólnym byciu z dziećmi? Ważne, by traktować je osobowo, z szacunkiem. Poważnie podchodzić do ich potrzeb, marzeń, aspiracji. Nie naruszać granic. Nie załatwiać ważnych dziecięcych spraw mimochodem, przy okazji. Jeśli nie wiesz, czy postępujesz właściwie w stosunku do swojego dziecka, to spróbuj wyobrazić sobie, że ktoś potraktował ciebie w podobny sposób.

Strumienie z Jezusowego wnętrza

Prawdziwym celem uzdrowienia wewnętrznego jest wejście w Boże obietnice, miejsce Bożego przeznaczenia dla nas w życiu, czyli doświadczenie szczęścia na „własnej skórze”, do którego zaprasza nas Jezus, mówiąc o życiu w obfitości. Drugim bardzo ważnym celem jest uzdolnienie do posługi na rzecz innych.

to jest myśl!

„Sprawiedliwość sięga zła bardzo głęboko, tak głęboko jak zło dosięga człowieka.”

audycje czasSERCA

audycja: Bioetyka: in vitro
audycja: Szkoła Nowej Ewangelizacji
audycja: Rozmowy o powołaniu
audycja: Grzech przeciw Duchowi Świętemu
  • audycja: Bioetyka: in vitro

  • audycja: Szkoła Nowej Ewangelizacji

  • audycja: Rozmowy o powołaniu

  • audycja: Grzech przeciw Duchowi Świętemu