nowości

Kontemplujemy miłosierdzie z celnikiem Zacheuszem

Mamy nawet opis jego sylwetki: był „niskiego wzrostu” (Łk 19,3), co odsyła też do czegoś głębszego. Nie zawsze jesteśmy bowiem pogodzeni ze swoim ciałem: być pięknym, wysokim czy blondynem, zgodnie z powszechnym wyobrażeniem o kanonach piękna, jest potężną pomocą do włączenia się w świat i przebywania wśród ludzi.

Dobry start w życiu

Tak, staramy się, żeby od małego chłopcy uczestniczyli w naszym życiu religijnym. Przede wszystkim w Eucharystii. W przypadku Daniela pierwszą Eucharystią, w której brał udział, był jego chrzest. Marek miał okazję być na Mszy Świętej już dwa dni po swoim urodzeniu, w szpitalnej kaplicy. Ważna jest też wspólna modlitwa. Daniel modli się do swojego Aniołka Stróża, modli się też za swoją rodzinę.

Odrodzić się z Ducha

Pewnego razu, gdy Jezus wracał do Galilei, zmęczony usiadł przy studni Jakuba w samarytańskim miasteczku Sychar (por. J 4,1-26). Do tej samej studni przyszła Samarytanka, by zaczerpnąć wody. Jezus inspiruje z nią przedziwny dialog, pomimo że Żydzi nie kontaktowali się z Samarytanami. Tematem rozmowy przy jedynej studni w pustynnej okolicy staje się woda i pragnienie.

Przeciętny „kościelniak”?

Każdego dnia decyduję o tym, czy moje chrześcijaństwo będzie się rozwijało, czy stało w miejscu, ponieważ surfowanie na falach przeszłości już nie budzi we mnie żadnych emocji. To, co rodzi szacunek i chęć do modlitwy, to jest słowo Boże, które mówi, abym nigdy nie zapominał o tym, co Bóg dla mnie uczynił. Psalmy, które przypominają mi, żebym był wdzięczny za wszystko, z czego wyprowadził mnie Pan.

Nowe życie w Chrystusie, czyli o chrześcijańskich korzeniach Polski

Polacy już 1050 lat doświadczają sakramentu chrztu świętego. 14 kwietnia 966 roku, kiedy Mieszko I przyjął chrzest, nie tylko włączył ziemie polskie w orbitę chrześcijaństwa, ale także cywilizacji łacińskiej. Pierwszy władca ziemi Polaków (terra Polanorum) zdawał sobie sprawę, że w ówczesnych czasach w Europie nie było miejsca dla pogańskiej przestrzeni.

to jest myśl!

„Najważniejsze i najpiękniejsze w życiu jest to, że mogę, nie muszę. Od „mogę” bowiem zaczyna się prawdziwa przygoda życia naprawdę”

audycje czasSERCA

audycja: Krok w Twoją stronę
audycja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie
audycja: Co wiemy o islamie?
audycja: Chrzest dzieci
  • audycja: Krok w Twoją stronę

  • audycja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie

  • audycja: Co wiemy o islamie?

  • audycja: Chrzest dzieci