nowości

Dni młodych bez granic

Po budynku szkolnym roznosi się hymn krakowskiego spotkania młodych. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że z coraz większą wprawą śpiewa go po polsku… hinduska młodzież. Tak ociemniali z Bangaluru przygotowują się do wyjazdu.

Skarb młodości

Każde pokolenie ma swój czas młodości. Piękny czas odkrywania sensu życia, poszukiwania przyjaźni, sympatii, miłości. Ale też czas zmagania o wiarę, o życie według zasad. Młodość jest skarbem, który bywa zarazem trudny i wspaniały. W perspektywie zbliżających się Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 chcemy w tym numerze „Czasu Serca” być bliżej młodych.

Kontemplujemy miłosierdzie z celnikiem Zacheuszem

Mamy nawet opis jego sylwetki: był „niskiego wzrostu” (Łk 19,3), co odsyła też do czegoś głębszego. Nie zawsze jesteśmy bowiem pogodzeni ze swoim ciałem: być pięknym, wysokim czy blondynem, zgodnie z powszechnym wyobrażeniem o kanonach piękna, jest potężną pomocą do włączenia się w świat i przebywania wśród ludzi.

Dobry start w życiu

Tak, staramy się, żeby od małego chłopcy uczestniczyli w naszym życiu religijnym. Przede wszystkim w Eucharystii. W przypadku Daniela pierwszą Eucharystią, w której brał udział, był jego chrzest. Marek miał okazję być na Mszy Świętej już dwa dni po swoim urodzeniu, w szpitalnej kaplicy. Ważna jest też wspólna modlitwa. Daniel modli się do swojego Aniołka Stróża, modli się też za swoją rodzinę.

Odrodzić się z Ducha

Pewnego razu, gdy Jezus wracał do Galilei, zmęczony usiadł przy studni Jakuba w samarytańskim miasteczku Sychar (por. J 4,1-26). Do tej samej studni przyszła Samarytanka, by zaczerpnąć wody. Jezus inspiruje z nią przedziwny dialog, pomimo że Żydzi nie kontaktowali się z Samarytanami. Tematem rozmowy przy jedynej studni w pustynnej okolicy staje się woda i pragnienie.

to jest myśl!

„Najważniejsze i najpiękniejsze w życiu jest to, że mogę, nie muszę. Od „mogę” bowiem zaczyna się prawdziwa przygoda życia naprawdę”

audycje czasSERCA

audycja: Korzenie Polski
audycja: Krok w Twoją stronę
audycja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie
audycja: Co wiemy o islamie?
  • audycja: Korzenie Polski

  • audycja: Krok w Twoją stronę

  • audycja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie

  • audycja: Co wiemy o islamie?