nowości

Prawo miłosierdzia

Jezus stwierdza, że miłosierdzie nie jest tylko działaniem Ojca, lecz staje się kryterium potrzebnym do zrozumienia, kim są Jego prawdziwi synowie. Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to nam zostało najpierw udzielone miłosierdzie.

Wyzwanie: miłosierdzie!

Miłosierdzie nie jest tylko naszą robotą. To także otrzymywanie. Żeby komuś coś dać, żeby samemu być miłosiernym, trzeba nam najpierw mieć i doświadczyć. Po to nam obraz. Nie po to, by się rozczulać słodkim Jezusem, ale byśmy przy jego pomocy chcieli spotkać się z Jezusem żywym i brać od Niego.

A może jednak zrozumiał?

Jan wprowadza swego słuchacza czy czytelnika w tajemnicę Baranka zabitego za grzech świata, wywyższonego Syna Człowieczego, który z krzyża pociąga wszystkich do siebie.

O Bogu, który odchodzi

Człowiek ma w sobie ducha. Ale duchem najczystszym jest oczywiście Bóg. Duch nie kieruje się wyrachowaniem czy szukaniem własnego interesu. Nawet jeśli go boli, to jest to jednak ból nadziei na łaskę. Takim bólem jest poprzedzone każde prawdziwe przebaczenie.

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne

Podejdź pod krzyż,

a usłyszysz:

Nie ma większej miłości

od tej (J 15,13).

Słuchaj nas dzisiaj!

to jest myśl!

„Przebaczenie zniewag staje się najbardziej ewidentnym wyrazem miłości miłosiernej, a dla nas chrześcijan jest nakazem, którego nie możemy pominąć”

audycje czasSERCA

audycja: „10 zasad mądrego wychowania”
audycja: Wyzwanie: miłosierdzie!
audycja: Kościół kobiet
audycja: „12 kroków”
  • audycja: „10 zasad mądrego wychowania”

  • audycja: Wyzwanie: miłosierdzie!

  • audycja: Kościół kobiet

  • audycja: „12 kroków”