nowości

Błogosławieni miłosierni

W 15. rozdziale Ewangelii wg św. Łukasza odnajdujemy trzy przypowieści o miłosierdziu: tę o zagubionej owcy, tę o zgubionej drachmie oraz tę, która jest znana jako przypowieść o synu marnotrawnym. W tych trzech przypowieściach uderza nas radość Boga, radość, jaką On okazuje, kiedy odnajduje grzesznika i mu przebacza.

Przesłanie wciąż żywe

Gaeta jest zafascynowany sylwetką i nauczaniem Jana Pawła II. Jest również przekonany, że nauczanie to nie utraciło nic ze swej aktualności. Za radą Wandy Półtawskiej, bliskiej współpracowniczki Jana Pawła II, w kolejnej swojej książce autor podjął refleksję nad nauczaniem papieża skierowanym do ludzi młodych.

Czy chrześcijaństwo jest wiarygodne?

Od blisko dwóch tysięcy lat Kościół powtarza, że to Jezus Chrystus jest Tym, któremu warto powierzyć swoje życie, za którym warto iść. Jednak fundamentalne pytanie, jakie się przy tej okazji nasuwa, szczególnie ludziom młodym, brzmi: „Ale w imię czego? Dlaczego właśnie On?”.

Kontemplujemy miłosierdzie z Szymonem Piotrem

Bóg wzbudza w nas wiarę, czyli zaufanie do Niego. Można powiedzieć, że Jezus już pracował w Szymonie, pokazując mu oznaki swojej dobroci w uzdrowieniach oraz w znakach, w których ten uczestniczył. W ten sposób otworzył w Piotrze możliwość zaufania Mu, wykonując bezsensowny w oczach zręcznego rybaka gest.

Nadzieja na peryferiach

Pierwsze chwile w ośrodku to dla młodych ludzi szok. Przychodzą do nas z różnych środowisk, z rozmaitymi zranieniami, najczęściej pod wpływem jakiegoś zewnętrznego nacisku. Niektórym grozi sąd, ktoś np. przerwał edukację, są osoby, które doświadczyły wielu krzywd, inni nie mogą czuć się bezpiecznie na osiedlu, z którego pochodzą, bo np. mają sporo długów…

to jest myśl!

„Jakże pięknie jest odnaleźć w sakramencie pojednania miłosierne ramiona Ojca, odkryć konfesjonał jako miejsce miłosierdzia, dać się dotknąć tej miłosiernej miłości Pana, który zawsze nam przebacza!”

audycje czasSERCA

audycja: Nadzieja na peryferiach
audycja: Korzenie Polski
audycja: Krok w Twoją stronę
audycja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie
  • audycja: Nadzieja na peryferiach

  • audycja: Korzenie Polski

  • audycja: Krok w Twoją stronę

  • audycja: Pomoc Kościołowi w Potrzebie