nowości

Spotkanie młodych w Kościele

Wszędzie tam, gdzie spotyka się młodzież wierząca, pojawia się doświadczenie katolickości, czyli powszechności. Jedni odkrywają Boga na nowo, inni odkrywają Go po raz pierwszy, ale wszędzie rodzi się coś, co bardzo człowiekowi jest potrzebne. To wspaniałe doświadczenie wolontariatu, gdzie ludzie bez kalkulacji, ile zarobią, idą i pomagają sobie nawzajem.

Zawalcz o siebie

Ze szczytu widać inaczej, więcej, szerzej, całościowo. Taka perspektywa z lotu ptaka jest potrzebna, by przyjrzeć się temu, gdzie jesteśmy, ale też dostrzec miejsce, w którym chcemy w przyszłości być i drogę do niego prowadzącą. Młodość jest czasem poszukiwania i podejmowania decyzji.

Żyć, a nie wegetować

Zaproponowałem im to samo, co kiedyś swoim przyjaciołom Piotr Jerzy: wzajemną modlitwę. Tak powstało Towarzystwo Ciemnych Typów – grupa, w której wspieramy się nawzajem w staraniach o piękne i święte życie, w której modlimy się za siebie codziennym Pod Twoją obronę.

Młodzi w oczach Chrystusa

Jezus nie pozostaje też obojętny wobec młodych ludzi, którzy poważnie chorują. Pośród wielu cudów uzdrowił także syna urzędnika królewskiego. Początkowo jednak oburzył się na jego prośbę o uzdrowienie umierającego dziecka. Skąd taka reakcja? Otóż Jezus oczekuje od ludzi wiary, ale nie chce, aby ta wiara opierała się wyłącznie na cudach i znakach.

Kiedy zaczyna się człowiek?

Nauka stwierdza, że rozwój embrionu następuje w sposób ciągły, uporządkowany i stopniowalny. Nie zachodzą tu jakościowe skoki czy zasadnicze zmiany. Z ludzkiego embrionu narodzi się człowiek, który dalej będzie się rozwijał, aż do dorosłej postaci. Embrion od samego początku jest więc istotą żywą, jest organizmem człowieka.

Słuchaj nas dzisiaj!

to jest myśl!

„Nałóg nie jest chorobą ciała, jest chorobą duszy. Jest to walka, najtrudniejsza walka, bo walka z samym sobą – najsilniejszym przeciwnikiem. Walka ta trwa wiele lat i, niestety, nie zawsze kończy się sukcesem”.

audycje czasSERCA

audycja: Początek ludzkiego życia
audycja: Towarzystwo Ciemnych Typów
audycja: Zagrożenia duchowe – świadectwo
audycja: Fundacja Brat Słońce
  • audycja: Początek ludzkiego życia

  • audycja: Towarzystwo Ciemnych Typów

  • audycja: Zagrożenia duchowe – świadectwo

  • audycja: Fundacja Brat Słońce